Για τη χώρα µας αυτό σηµαίνει οφέλη αξίας 48.000 ευρώ για τους νέους αγρότες, που συµµετέχουν σε πρόγραµµα ή 70.000 ευρώ για όσους έχασαν την ευκαιρία ένταξης, µέσω τριών µοντέλων δανεισµού, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 5ο ετήσιο συνέδριο για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία στα πλαίσια των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπυξης:

Παράδειγµα 1: Εργαλείο εγγύσης, συν µπόνους και συµβουλευτική στήριξη

Το εργαλείο δίνει στο νέο αγρότη το 80% του δανείου 200.000 ευρώ ελεύθερο εγγύησης µε 10 χρόνια περίοδο αποπληρωµής. Σε αυτό περιλαµβάνονται 12.000 ευρώ χρηµατοδοτική επιδότηση, συν συµβουλευτικό πακέτο αξίας 15.000 ευρώ για την υλοποίηση και στήριξη του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Η συνολική αξία που θα λάβουν µε αυτόν τον τρόπο οι νέοι αγρότες έχει ως ακολούθως (σε ευρώ):

 • Εγγυήσεις για το δάνειο: 43.000
 • Πακέτο συµβουλευτικό: 15.000
 • Χρηµατοδοτική επιδότηση: 12.000 ευρώ
 • Σύνολο: 70.000 ευρώ.

Παράδειγµα 2: Εργαλείο εγγυήσεων που περιλαµβάνει επιλογή µπόνους αποπληρωµής. Το εργαλείο µπορεί να παρέχει τα ακόλουθα οφέλη στους νέους αγρότες:

∆ωρέαν εγγύση που θα καλύπτει το 50% του δανείου 200.000 ευρώ µε 10 χρόνια περίοδο αποπληρωµής και επιδότηση επιτοκίου 40.000 ευρώ, µε την ακόλουθη δοµή: Πλήρης κάλυψη του κόστους επιτοκίου κατά την περίοδο χάριτος, για διάρκεια 24 µηνών και πλήρης κάλυψη του επιτοκίου κατά τις περιόδους διακοπής αποπληρωµής του κεφαλαίου.

Η συνολική αξία της στήριξης λοιπόν για το νέο αγρότη έχει ως εξής (σε ευρώ):

 • Εγγύηση για το δάνειο: 27.000
 • Περίοδος χάριτος (1ο έτος): 7.600
 • Περίοδος χάριτος (2ο έτος): 7.600
 • ∆ιακοπή καταβολής κεφαλαίου (4ο έτος): 6.600 ευρώ
 • ∆ιακοπή καταβολής κεφαλαίου (7ο έτος): 4.300 ευρώ
 • Επιδότηση επιτοκίου σύνολο (12ο έτος): 13.900 ευρώ
 • Σύνολο: 67.000 ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Ιουνίου, μαζί με το περιοδικό Ελαίας Καρπός  

 

Πηγή Agronews

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!