Τον δρόμο της πληρωμής φαίνεται ότι έχει λάβει η προκαταβολή για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία του 2018 αφού δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απαραίτητη διάθεση πίστωσης που προηγείται της πληρωμής.

 

Ειδικότερα η απόφαση για την βιολογική κτηνοτροφία αναφέρει: «Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000,00€) από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2018».

Η απόφαση για την βιολογική γεωργία αναφέρει: «η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 24.597.660,74 € (είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών)».

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια για την βιολογική γεωργία

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια για την βιολογική κτηνοτροφία

 

Πηγή Agronews

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!