Η δυνατότητα της «εκχώρησης της ενίσχυσης σε τρίτους» πήρε την έγκριση της ΕΕ την οποία υπογράφει ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν και πέρασε στον επικαιροποιηµένο οδηγό των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

ια το θέμα, που πρώτο είχε αποκαλύψει το Agronews σε σχετική ανάρτησητώρα οι κατασκευαστές και εισαγωγείς αγροτικών µηχανηµάτων αναµένουν τις ενέργειες των διαχειριστικών αρχών, ενώ απαιτείται και η συνεννόηση των αρχών µε συναρµόδια υπουργεία όπως το Οικονοµικών αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να µπορέσει και πρακτικά η σχετική διάταξη να εισχωρήσει στις διατάξεις των Σχεδίων, κάτι που όµως δεν αναµένεται σύντοµα.

Αναλυτικότερα σχετικά µε την εκχώρηση, στον οδηγό των Προγραµµάτων αναφέρονται τα εξής:

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων που εφαρµόζονται σε περισσότερα από ένα µέτρα όπως, κατά περίπτωση, στον καθορισµό της αγροτικής περιοχής και των τιµών βάσης, την πολλαπλή συµµόρφωση, την προβλεπόµενη χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων, την προβλεπόµενη χρήση των προκαταβολών και των κοινών διατάξεων για τις επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: [...] 18) Πληρωµές επιλέξιµων δαπανών σε πρόσωπα εκτός των δικαιούχων µετά από αίτηµα αυτών.

Για πράξεις του ΠΑΑ 2014-2020 δύναται ο δικαιούχος να αιτηθεί την καταβολή της ενίσχυσης από τον Οργανισµό Πληρωµής σε τρίτο πρόσωπο ορισµένο από αυτόν. Στις περιπτώσεις αυτές απατούνται τα ακόλουθα:

-Ο δικαιούχος έχει καταβάλλει το ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη δαπάνη.

-Οι πληρωµές διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση προκαλούµενη από το τρίτο πρόσωπο.

-Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ δικαιούχου και του τρίτου προσώπου. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό εκτός των λοιπών όρων θα περιλαµβάνεται και ο όρος της µη απαίτησης των ποσών που αφορούν σε µείωση του συνολικού αιτούµενου ποσού κατόπιν αποτελεσµάτων του διοικητικού ελέγχου, από τον οργανισµό πληρωµών.

 

Πηγή Agronews

 

 

 

 

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!