Με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχουν εγκαταστήσει τον αμπελώνα πριν την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης που ανοίγει για αιτήσεις στις 21 Δεκεμβρίου, θα πριμοδοτηθούν για τις φυτεύσεις τους οι δικαιούχοι που έχουν λάβει Άδεια αμπέλων για τα έτη 2016 και 2017.

Για να κάνει αίτηση ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ορίζεται ως επαγγελµατίας αγρότης ή να έχει ενταχθεί στο Μέτρο των Νέων Αγροτών το 2014 ή το 2016.
 
Για να κάνει αίτηση ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ορίζεται ως επαγγελµατίας αγρότης ή να έχει ενταχθεί στο Μέτρο των Νέων Αγροτών το 2014 ή το 2016.
 

Το ποσό που θα λάβουν σε όσους εγκριθεί το αίτημα στήριξης (Σχέδιο Βελτίωσης) συναρτάται με το «εύλογο κόστος» εγκατάστασης που σε αμπελώνα με υποστήλωση, ανέρχεται σε 1.407 ευρώ. Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, η δυνατότητα αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα αναιμικά ποσοστά φύτευσης αμπελιών από τους κατέχοντες Άδεια Φύτευσης, αφού για το 2016 πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος, το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών φυτεύσεων ανέρχεται στο 12%.

Το ποσοστό φυτεύσεων μέχρι σήμερα είναι χαμηλό εξαιτίας του ότι οι δικαιούχοι Άδειας Φύτευσης αμπελώνα, μπορούν να φυτεύσουν τον αμπελώνα εντός της επόμενης από τη λήψη της Άδειας Φύτευσης τριετίας και για το λόγο αυτό ανέμεναν την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν.

 

Νέα υποκείµενα και ποικιλίες στα Σχέδια Βελτίωσης

Το µεγάλο ενδιαφέρον των παραγωγών για την αγορά και φύτευση πολλαπλασιαστικού υλικού δενδροκαλλιεργειών, έρχονται να υποστηρίξουν τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda. Όλα τα ποσά σε σχέση µε την περασµένη προκήρυξη είναι αυξηµένα (µέχρι και τριπλάσια σε κάποιες περιπτώσεις), ενώ ξεχωριστά ποσά προβλέπονται για τη διαµόρφωση και περίφραξη του αγροτεµαχίου. Σηµειώνεται εδώ ότι σε σχέση µε την πρώτη απόφαση που βγήκε στη δηµοσιότητα που δεν είχε πάρει ακόµα αριθµό πρωτοκόλλου, στην επίσηµη  µειώθηκε η ενίσχυση για τις καλλιέργειες τσάι του βουνού, ρίγανη, λεβάντα και θυµάρι στα 380 ευρώ ανά στρέµµα.

Επιπλέον, προβλέπονται διαφορετικά ποσά για κανονική φύτευση, πυκνή και υπέρπυκνη σε κάποιες περιπτώσεις, µε τον σχετικό πίνακα εύλογου κόστους να µην είναι περιοριστικός ως προς το είδος της φυτείας και των µεθόδων φύτευσης που επιδοτείται, εφόσον ο δικαιούχος µπορεί να πάει τεχνική έκθεση του µελετητή γεωπόνου, µε την προσκόµιση τριών σχετικών προτιµολογίων (τρεις ανεξάρτητες προσφορές), για εκτός του πίνακα επενδύσεις.

Αναλυτικότερα τώρα, για διαµόρφωση χώρου – ισοπέδωση δικαιολογούνται ποσά έως 320 ευρώ ανά στρέµµα, για ισοπέδωση έως 56 ευρώ ανά στρέµµα και για

περίφραξη αγροτεµαχίων µονίµων φυτειών έως 9 ευρώ ανά τρέχον µέτρο.

Αναφορικά για τις καλλιέργειες η ανώτατη επιλέξιµη τιµή (ευρώ/στρέµµα) αναλόγως τη µέθοδο φύτευσης κυµαίνεται ως εξής:

-Ακτινίδια: 1.259-1.466

-Αµυγδαλιά: 261

-Αχλαδιά: 395-1.820

-Ελιά: 216-564

-Καρυδιά: 138-333

-Κερασιά: 216-1.157

-Μηλιά: 303-1995

-Πορτοκαλιά-Λεµονιά: 705

-Ροδακινιά: 315-898

-Ροδιά: 373

 -Σταφύλια επιτραπέζια: 907-1.407

 -Φιστικιές: 455

-Φουντουκιές: 390

-Τσάι του βουνού, ρίγανη, λεβάντα και θυµάρι: 380 ευρώ

Στην περίπτωση αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών των ειδών και περιγραφών φύτευσης που προβλέπονται στο σχετικό πίνακα απαιτείται η υποβολή µίας προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η υποβολή τριών ανεξάρτητων προσφορών. Στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται το στρεµµατικό κόστος για το είδος, την ποικιλία, την πυκνότητα φύτευσης και τη διαµόρφωση της προτεινόµενης φυτείας.

Οι φυτεύσεις είναι µέρος του υποµέτρου 4.1.1 δηλαδή τα «κλασικά» Σχέδια Βελτίωσης, κάτι που σηµαίνει ότι για να κάνει αίτηση ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ορίζεται ως επαγγελµατίας αγρότης ή να έχει ενταχθεί στο Μέτρο των Νέων Αγροτών το 2014 ή το 2016.

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!