«Ακόµα και µε ένα τρύινο άροτρο που έχω, το 75άρι τρακτέρ χορεύει στο χωράφι, αλλά µε τη δική µου έκταση, δεν θα µου δώσουν καλύτερο στα Σχέδια», αναφέρει νέος αγρότης στην Agrenda, καθώς όπως φαίνεται οι διατάξεις του προγράµµατος εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων, κοιτά µόνο την υφιστάµενη κατάσταση των κτηµάτων και όχι τη µελλοντική που θέλουν να επιδοτηθούν ώστε να αποκτήσουν οι ενδιαφερόµενοι.

Συγκεκριµένα, το πρόβληµα έγκειται στο νέο τρόπο υπολογισµού της ιπποδύναµης του επιδοτούµενου τρακτέρ, ο οποίος θα λαµβάνει τις πληροφορίες για τις εκµεταλλεύσεις από το ΟΣ∆Ε. Ως εκ τούτου αγρότες, όπως είναι οι νέοι, που θέλουν να αυξήσουν το µέγεθος των εκµεταλλεύσεών τους ή µπορεί να θέλουν να βάλουν άλλη καλλιέργεια αδυνατούν να στηρίξουν έτσι το επιχειρηµατικό τους σχέδιο, αν τους επιβληθεί ένας υποτυπώδης εξοπλισµός για τα υφιστάµενα λιγοστά τους στρέµµατα. 

Πρόβληµα στη µοριοδότηση για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήµατα
Αντίστοιχο πρόβληµα αντιµετωπίζουν οι συλλογικές οργανώσεις που θέλουν να µπουν στο Μέτρο και συγκεκριµένα στη µοριοδότηση, µε τα νεοσύστατα σχήµατα να έχουν µειονέκτηµα εφόσον δεν έχουν κλείσει 3ετή λειτουργία. Αναλυτικότερα στα κριτήρια µοριοδότησης αξιολογούνται σε βάθος τριετίας και παίρνουν βαθµό:

  • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών.
  • Η απόδειξη ότι τα ιδία κεφάλαια του συλλογικού σχήµατος δεν ξεπερνούν το 4πλάσιο του προϋπολογισµού της αιτούµενης επένδυσης.
  • Η ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις προ αποσβέσεων και φόρων.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια για να δώσουν βαθµούς έχουν ως προϋπόθεση τα συλλογικά σχήµατα να έχουν κλείσει τριετία, όπως ορίζεται στον υπό διαµόρφωση οδηγό των Σχεδίων Βελτίωσης. Ως αποτέλεσµα τα νεοσύστατα σχήµατα χάνουν τουλάχιστον 20 βαθµούς πριν ακόµα κάνουν αίτηση.

Από την άλλη, το παραπάνω ζήτηµα αντιµετωπίζεται όταν εξετάζεται η αρχική επιλεξιµότητα της αίτησης (δηλαδή πριν την µοριοδότηση) µε ειδική διάταξη που αναφέρει:
Επιλέξιµα προς ενίσχυση είναι τα συλλογικά σχήµατα που εµφανίζουν, τις τρεις προηγούµενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων προ φόρων και αποσβέσεων και µέσο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήµατα συστάθηκαν εντός της προηγούµενης τριετίας από το έτος υποβολής καθώς, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
Όπως και να έχει πάντως, υπάρχει ακόµα χρόνος για επί µέρους προσαρµογές στον οδηγό των Σχεδίων Βελτίωσης πριν αυτά βγουν στον αέρα, µε τα παραπάνω ζητήµατα ωστόσο να µένει να φανεί αν θα αντιµετωπιστούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr/

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!