Θεµελιώδεις ανακατατάξεις στο θέµα των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης δηµιουργεί ο µειωµένος προϋπολογισµό της νέας ΚΑΠ, µε τις αρχές να καλούνται να προχωρήσουν σε µία σοβαρή αναδιανοµή των επιδοτήσεων και να κρατήσουν ταυτόχρονα σε ένα επίπεδο, κοντά στο τρέχον, το ύψος των αγροτικών ενισχύσεων. Με αφετηρία τα παραπάνω, ξεχωρίζουν τρία εργαλεία αναδιανοµής των πόρων:

1) Το πρώτο που εξετάζεται είναι η διακοπή των ενισχύσεων των συνταξιούχων, θέµα που είχε καλύψει εκτενώς η Agrenda µε πρωτοσέλιδο τίτλο (14/9). Η κίνηση αυτή όµως ενέχει µεγάλο κίνδυνο αντιδράσεων, ενώ, θα πλήξει και περιπτώσεις καλών επαγγελµατιών του χώρου οι οποίοι ωστόσο λαµβάνουν σύνταξη.

2) Να χάσει τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης η γη που ήταν σε αγρανάπαυση µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο που θα οριστεί στον εθνικό φάκελο. Σηµειώνεται εδώ ότι ήδη στις διαπραγµατεύσεις για τη νέα ΚΑΠ υπάρχει έντονη κινητικότητα για τον ορισµό του «επιλέξιµου εκταρίου» και µε έγγραφό της (12268/19) η φιλανδική προεδρία προτείνει να δοθεί το δικαίωµα στα κράτη µέλη, να αποκλείσουν εκτάσεις που δεν πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις.

3) Η ενίσχυση µόνο των «πραγµατικών αγροτών», έννοια που συνδέεται στο κείµενο διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την περασµένη Πέµπτη, µε την ύπαρξη οικονοµικών συναλλαγών (έκδοση τιµολογίων αγοράς και είσπραξης). Αυτή η πρωτοβουλία τίθεται µάλιστα υπό τη µορφή ερωτήµατος στο παραπάνω έγγραφο.

 

Εδώ αξίζουν να αναφερθούν και οι περιπτώσεις παραγωγών, που απέκτησαν αγροτεµάχια (χωρίς τα δικαιώµατα) αυτή την περίοδο, και δεν µπορούν να λάβουν όµως ενισχύσεις (βλ. δίπλα). Το ερώτηµα εδώ που τίθεται είναι αν αξίζει να περιµένουν τη νέα ΚΑΠ για να αποκτήσουν δικαιώµατα ή να µεταβιβάσουν τα αγροτεµάχιά τους σε νεοεισερχόµενους του αγροτικού τοµέα, ώστε να λάβουν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα.

Σηµειωτέον, ότι τα αγροτεµάχια που αποκτώνται χωρίς τα δικαιώµατα δεν µπορούν να ενεργοποιήσουν νέα, την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο.

Εν τω µεταξύ, στο κείµενο που δόθηκε προς διαβούλευση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητείται µέσα από µία σειρά 7 κατηγοριών ερωτήσεων, η γνώµη των εµπλεκοµένων, σχετικά µε άλλες πτυχές της ΚΑΠ όπως:

  • Τις συνδεδεµένες ενισχύσεις µε το υπουργείο να ζητά να απαντήσουν οι εµπλεκόµενοι ποια τρια προϊόντα θεωρούν τα πιο σηµαντικά.
  • Το καθεστώς των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης και τα σενάρια σύγκλισης (75% ή πλήρης).

 Ο ιδιαίτερα µειωµένος προϋπολογισµός των Προγραµµάτων και η εισαγωγή αγροπεριβαλλοντικών στοχευµένων να απευθύνονται σε «σύνολα γεωργών» που δηµιουργούν µια κρίσιµη µάζα

 

Πηγή Agronews

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!