Πληρωμες ΟΠΕΚΕΠΕ

Πέμπτη, 02 Μάιος 2013 08:01

Σε σειρά πληρωμών προχώρησε και χθες, 30 Απριλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υλοποιώντας τις εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών, μεταξύ άλλων έγινε και η πληρωμή Κρατικής Ενίσχυσης ΄Ησσονος Σημασίας (DE MINIMIS) 2012, με 4.829 δικαιούχους, με το ποσό των 4.057.600 ευρώ.


Αναλυτικά οι πληρωμές που ανακοινώθηκαν έχουν ως εξής:

1) Ειδική Ενίσχυση για την καλλιέργεια Κριθαριού Λήμνου, σε 965 δικαιούχους, με το ποσό των 240.027,50 ευρώ
2) Πρόσθετη ενίσχυση Σκληρού Σιταριού, σε 41.690 δικαιούχους, με το ποσό των 20.413.507,37 ευρώ
3) Πρόσθετη ενίσχυση για θηλάζουσες Αγγελάδες, σε 4.275 δικαιούχους, με το ποσό των 12.635.246,78 ευρώ
4) Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής, σε 696 δικαιούχους, με το ποσό των 513.395,69 ευρώ
Στις 29 Απριλίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις εξής πληρωμές για το 2012:

1) Εξόφληση Ενιαίας Ενίσχυσης, σε 2.038 δικαιούχους με το ποσό των 2.819.836,78 ευρώ
2) Ενίσχυση για τη διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων ΜΝΑ, σε 45.411 δικαιούχους με το ποσό των 8.907.318,73 ευρώ
3) Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου, σε 40.601 δικαιούχους με το ποσό των 24.922.751,46 ευρώ
4) Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, σε 3.225 δικαιούχους με το ποσό των 5.540.608,03 ευρώ