spaying

 

Διαπραγματευτές της Ευρωβουλής, της Κομισιόν και του Συμβουλίου Γεωργίας της ΕΕ θα συναντηθούν στις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου να διαμορφώσουν το νομικό κείμενο που προβλέπει τη μεταφορά 8 δισ. από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρώπης, στα ταμεία που θα χρηματοδοτήσουν τη Μεταβατική περίοδο της ΚΑΠ.

 

Οι συζητήσεις αυτές, εγκαινιάζουν κατά μια έννοια και τις διαβουλεύσεις που γίνονται ανάμεσα στις τρεις πλευρές, προκειμένου να συμμαζευτεί ο υφιστάμενος κανονισμός της ΚΑΠ στις δημοσιονομικές απαιτήσεις –πάγιες και έκτακτες- της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ για την επόμενη διετία. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν λίγο έως πολύ διαμορφώσει ένα τελικό κείμενο τα τρία όργανα της Ευρώπης, ώστε να τρέξει από το 2021 η μεταβατική περίοδος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ψήφισμα της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής (COM AGRI) το περασμένο Οκτώβριο, ξεκλείδωσε για τα έτη 2021 και 2022 8 δισ. ευρώ από τους πόρους του λεγόμενου «Next Generation Europe» ώστε να αξιοποιηθούν στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ευελιξία αυτή, φέρνει στο ελληνικό ταμείο των Προγραμμάτων 371 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε τότε η Ευρωβουλή, θέλει το 55% των κονδυλίων να διατεθούν στην εκπόνηση νέου προγράμματος Νέων Αγροτών αλλά και στην διαμόρφωση κινήτρων αντίστοιχων με εκείνων που υπάρχουν στα Σχέδια Βελτίωσης, με σκοπό την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στην περίπτωση της Ελλάδας το ποσό φτάνει στα 205 εκατ. ευρώ περίπου για την διετία 2021/22. Επιπλέον, το 37% του συνολικού ποσού θα αφορά σε δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, δηλαδή 137 εκατ. ευρώ στην περίπτωση της χώρας µας, που θα πρέπει να αφορά σε αγροπεριβαλλοντικά µέτρα όπως Βιολογική Γεωργία, Απονιτροποίηση κ.λπ.

Εδώ λοιπόν έγκειται το παράθυρο πιθανής επαναπροκήρυξης, εκτός και αν οι διαχειριστές της αγροτικής πολιτικής της χώρας προχωρήσουν στην εκπόνηση νέου μέτρου που όμως δεν θα απομακρύνεται από την φιλοσοφία των υφιστάμενων στο ΠΑΑ αγροπεριβαλλοντικών πλαισίων.

Σύμφωνα με τον εμπνευστή της έγκαιρης αξιοποίησης των κονδυλίων, Ιταλό Ευρωβουλευτή Πάολο Ντε Κάστρο, «είναι σημαντικό να τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης να γίνουν περισσότερο στοχευμένα και να τύχουν μεγαλύτερης απήχησης. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να ανεβάσουμε το ταβάνι της ενίσχυσης Νέων Αγροτών από τις 70.000 στις 100.000 χιλιάδες ευρώ.». 

Επιπλέον, αυξάνεται η επιδότηση για πιστοποίηση των βιολογικών, από τις 3.000 στις 5.000 ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωβουλής.

 

Σε ό,τι αφορά τώρα στα Αγροπεριβαλλοντικά, οι διατυπωμένες και εν ενεργεία δράσεις του Μέτρου 10 είναι:

Δράση 10.1.1 - Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Δράση 10.1.2 - Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

Δράση 10.1.3 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

Δράση 10.1.4 – Απονιτροποίηση

Δράση 10.1.7 - Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων

Δράση 10.1.9 - Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών

Δράση 10.1.10 - Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών- ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

Δράση 11 – Βιολογική Γεωργία

Το 30% των πόρων θα καταστεί διαθέσιµο το 2021 και το υπόλοιπο 70% το 2022

Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου το πακέτο ταχείας, στοχευµένης και βιώσιµης ανάκαµψης για τους αγρότες της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ενηµέρωσαν το κείµενο που πρότεινε η Επιτροπή για να προκαταβάλουν όλα τα χρήµατα που διατέθηκαν για τις αγροτικές κοινότητες από το µέσο ανάκαµψης της ΕΕ έως τα έτη 2021 και 2022. Περίπου το 30% των ευρώ 8,07 δισεκατοµµύρια ενισχύσεις (σε τρέχουσες τιµές) θα πρέπει να καταστεί διαθέσιµο το 2021, ενώ το υπόλοιπο 70% θα αποδεσµευτεί το 2022.

Τον ∆εκέµβριο η ενσωµάτωση της πρότασης της Ευρωβουλής

Το κείµενο σχετικά µε το µέσο ανάκαµψης της ΕΕ επόµενης γενιάς, το οποίο εγκρίθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας µε 46 ψήφους υπέρ και καµία κατά και δύο αποχές, θα πρέπει τώρα να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε το Συµβούλιο. Οι νέοι κανόνες πρέπει στη συνέχεια να ενσωµατωθούν στον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ. Τελική συµφωνία σύµφωνα µε τον Πάολο Ντε Κάστρο, αναµένεται να επέλθει τον ∆εκέµβριο του 2021, µε την ψήφιση του µεταβατικού κανονισµού για τη 2ετία πριν µπει σε εφαρµογή η νέα ΚΑΠ.

 

Πηγή Agronews