Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι να τροποποιηθεί το πλαίσιο και να υποχρεώνονται οι δικαιούχοι να προχωρήσουν σε δαπάνες εντός εξαµήνου, αντί για το 12µηνο που ισχύει σήµερα.

Άλλωστε, όπως έχει δείξει το παρελθόν, συνήθως αυτοί που έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν το σχέδιο βελτίωσης είναι πολύ λιγότεροι από όσους καταθέτουν αίτηµα. Επίσης, επειδή έχει παρέλθει και µεγάλο διάστηµα από την υποβολή των αιτηµάτων κάποιοι µπορεί να έψαξαν άλλες λύσεις για να κάνουν την επένδυσή τους. Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, υπολογίζεται, αν ληφθεί υπόψη η περασµένη εµπειρία, πως τελικά θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων περίπου 6.000 δικαιούχοι.

 

Συγκεκριµένα, στο θεσµικό πλαίσιο που ορίζεται στην προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης αναφέρεται ότι: Ο δικαιούχος µε βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τρεις αιτήσεις πληρωµής. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον αφορά υλοποίηση προϋπολογισµού που δεν υπολείπεται του 20%  του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού και µετά την υποβολή της αποµένει προς υλοποίηση εγκεκριµένος προϋπολογισµός που δεν υπολείπεται του 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού [...]. Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλλεται από το δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης πράξης. Μη τήρηση του παραπάνω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης πράξης.

 

Πηγή Agronews

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!