Συνολικά 550 εκατ. ευρώ από τα 200 διαθέσιµα, είναι ο αιτούµενος προϋπολογισµός στο Μέτρο της Απονιτροποίησης, µε τους αγρότες να θεωρούν πως πρέπει να γίνει προενταξιακός έλεγχος για το αν πράγµατι αρδεύονται τα χωράφια που δηλώθηκαν ποτιστικά ώστε να λάβουν πριµ.

 

Από την άλλη, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, επιθυµία όλων είναι να τελειώσουν τα της ένταξης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα καθώς θα πρέπει να προχωρήσουν στις ανοιξιάτικες σπορές µε τον καλλιεργητικό προγραµµατισµό (λόγω αµειψισποράς και αγρανάπαυσης) να εξαρτάται άµεσα από τα αποτελέσµατα.

Ως έχει η κατάσταση, κυρίως µε πρωτοβουλία της ∆ΑΟΚ προβλέπεται προενταξιακά κάποιος έλεγχος- σε  περιπτώσεις καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη αναφέρει η πρόσκληση- κάτι που σηµαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλειστούν κατόπιν εορτής, δηλαδή στις αιτήσεις πληρωµής, όσοι δεν έχουν άδεια άρδευσης ή σχετική βεβαίωση ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ. Το κακό ωστόσο θα έχει ήδη γίνει, δηλαδή θα έχουν δεσµευθεί άδικα κονδύλια εις βάρος άλλων παραγωγών.

Υπενθυµίζεται ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο οι παραγωγοί πρέπει να προσκοµίζουν:

1) τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, ∆ήµο) εφόσον πρόκειται για αγροτεµάχιο αρδευόµενο από συλλογικό δίκτυο ή

2) την άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθµό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόµη η άδεια) από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεµάχιο αρδευόµενο από σηµείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστηµα.

Την ίδια στιγµή, το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός για τις αιτήσεις δεν φτάνει, σηµαίνει ότι θα ενεργοποιηθούν τα κριτήρια µοριοδότησης, και ως εκ τούτου, ευνοηµένοι είναι οι έχοντες µεγάλη έκταση σε περιοχές µε κακή χηµική ποιοτική κατάσταση υπόγειων υδάτων, µε άριστα τα 1.000 στρέµµατα. Αυτό σηµαίνει πως ακόµα και σε µία περιοχή προτεραιότητας να έχει κάποιος το αγροτεµάχιό του, αν έχει λίγα στρέµµατα µάλλον θα µείνει εκτός ενισχύσεων.

 

Πηγή Agronews

 

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!