Να μην συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το ΟΣΔΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ και Ενώσεις αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί το προεδρείο της Συνομοσπονδίας στο Διοικητικό Συμβούλιό της, που πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως στις 17.1.2011. Προηγήθηκε η τοποθέτηση των προέδρων των ΕΑΣ κατά τη σημερινή συζήτηση του θέματος αυτού σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, η διακήρυξη του διαγωνισμού βρίθει τέτοιου μεγέθους και έκτασης ασαφειών και αοριστιών, που καθίσταται διαβλητή. Υπογραμμίζεται ότι οι ΕΑΣ θα παραμείνουν, σε κάθε περίπτωση, διαθέσιμες για την  υποστήριξη των παραγωγών που ζητούν τη βοήθειά τους για κάθε αναγκαία διαδικασία.
Ειδικότερα, κατά τη σημερινή συνάντηση της ΠΑΣΕΓΕΣ με τους Προέδρους και τους Διευθυντές όλων των ΕΑΣ της χώρας, συζητήθηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των παραγωγών για το έτος 2011 και η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για την ασφάλιση της παραγωγής και για την εγγραφή στο μητρώο αγροτών, στο πλαίσιο της πρόσφατης προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έργο αυτό, με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 15 Φεβρουαρίου 2011.
Το Προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ, μετά την αναλυτική τοποθέτηση των εκπροσώπων των ΕΑΣ εκτίμησε τα εξής:
1.Η καθυστέρηση της προκήρυξης του διαγωνισμού και η εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα να μην αναδειχθεί εμπρόθεσμα ανάδοχος για ένα έργο που απαιτείται, σύμφωνα με τη διακήρυξη, να ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι μηνών, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δυνατότητα εμπρόθεσμης καταβολής των ενισχύσεων των παραγωγών.
2.Οι μέχρι σήμερα χειρισμοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιτρέπουν, παράλληλα με την προκήρυξη του διαγωνισμού να υποβάλλονται αιτήσεις παραγωγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ,  μέσω διαδικτύου, ή με αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους στα νομαρχιακά και περιφερειακά γραφεία του Οργανισμού, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την απαιτούμενη τεχνική αρτιότητα υλοποίησης και ολοκλήρωση του έργου, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των ενισχύσεων.
3.Παρά το γεγονός ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης της προκήρυξης του έργου είχε από τις 12 Νοεμβρίου 2010 επισημάνει πλήθος ελλείψεων, παραλείψεων, ασαφειών που έθεταν σε κίνδυνο την υλοποίηση του αντικειμένου του διαγωνισμού, καμία από τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις που είχαν τότε τεκμηριωμένα υποβληθεί δεν λήφθηκαν υπόψη. Ειδικότερα:
α) είχε επισημανθεί ότι η διάκριση του έργου σε τρείς ζώνες, αναμένεται να δημιουργήσει αξεπέραστες δυσκολίες τεχνικού χαρακτήρα, γιατί, όπως είναι γνωστό, διαφορετικά αγροτεμάχια του ίδιου δικαιούχου που δηλώνονται στην αίτησή του, βρίσκονται πολύ συχνά σε διαφορετικούς Νομούς, γεγονός που καθιστά αδύνατη την υποβολή των παραδοτέων σε ολοκληρωμένη, τελική, μορφή με αποτέλεσμα η αναθέτουσα αρχή να παραλαμβάνει ημιτελή στοιχεία, από τη στιγμή που ενδέχεται οι ζώνες να ανήκουν σε διαφορετικούς αναδόχους.
β) Αν και είχε επισημανθεί, η ανάγκη, να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των δικαιούχων που μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δυστυχώς αυτό δεν λήφθηκε υπόψη, με αποτέλεσμα και με βάση τους μέχρι σήμερα χειρισμούς του ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι αδύνατο να εκτιμηθεί ο αριθμός των δικαιούχων τους οποίους περιλαμβάνει ο διαγωνισμός που ενδέχεται να μειωθούν μέχρι και 50% και πλέον από το σύνολο των 900.000 αιτήσεων που περιλαμβάνει η διακήρυξη. Είναι συνεπώς αντικειμενικά αδύνατη η στάθμιση του πραγματικού κόστους για την υποβολή προσφοράς.
γ) Παρά τη σαφή επισήμανση της ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα με την οποία, όπως είναι αυτονόητο, κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας κάθε προσφέροντος και η  εμπειρία του. Δυστυχώς, η απαιτούμενη εμπειρία δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.
4. Μετά τα παραπάνω και μετά την τοποθέτηση των Προέδρων των ΕΑΣ κατά τη σημερινή συζήτηση του θέματος αυτού, το Προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιό της, που πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως στις 17.1.2011, να μην συμμετέχει η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι ΕΑΣ στο διαγωνισμό αυτό, όπως έχει προκηρυχθεί με την υπ’ αριθ. 3401/Π.Μ./2010 διακήρυξη η οποία βρίθει τέτοιου μεγέθους και έκτασης ασαφειών και αοριστιών, που τελικά την καθιστούν διαβλητή. Η ΠΑΣΕΓΕΣ επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
«Αντί η Κυβέρνηση να επαίρεται για την εμπρόθεσμη πληρωμή των ενισχύσεων στους παραγωγούς, θα όφειλε, τουλάχιστον, να αναγνωρίσει τη συμβολή των ΕΑΣ στην έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση των διαδικασιών ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των παραγωγών και να μην οδηγείται σε έναν κατάπτυστο διαγωνισμό, ακυρώνοντας κάθε έργο που έχει μέχρι σήμερα εκτελεστεί, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την πληρωμή των ενισχύσεων των παραγωγών», τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας.
Υπογραμμίζεται ότι οι ΕΑΣ θα παραμείνουν, σε κάθε περίπτωση, διαθέσιμες για την  υποστήριξη των παραγωγών που ζητούν τη βοήθειά τους για κάθε αναγκαία διαδικασία.
Στη σύσκεψη της ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσώπησαν την ΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ο Πρόεδρος Κος Τσιχήτας Χρήστος και ο Γενικός Διευθυντής Κος Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος .
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης κος Χρήστος Τσιχήτας, ο οποίος πήρε το λόγο  τόνισε ότι << η ομόφωνη θέση του Δ.Σ της ΕΑΣ είναι η μη συμμετοχή της ΠΑΣΕΓΕΣ στον διαγωνισμό, πρόσθεσε πως, απ΄ότι φαίνεται στόχος του Υπουργείου είναι να εκτεθεί το συνεταιριστικό κίνημα με κάθε τρόπο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη συμβολή των ΕΑΣ στην έγκαιρη πληρωμή των αγροτών και στη δημιουργία κατ΄επέκταση ενός αξιόπιστου αγροτικού κτηματολογίου, το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο εξασφαλίζοντας τη δίκαιη διαχείριση των ενισχύσεων των αγροτών >> κατέληξε.

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!