Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώνονται την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου τα 5 ευρώ ανά ζώο (αίγα, προβατίνα) από τις έκτακτες εθνικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στους αιγοπροβατοτρόφους.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στους λογαριασμούς συνολικά 44.952 δικαιούχων πιστώθηκαν συνολικά 40.233.881 ευρώ.

Δείτε τις πληρωμές όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:


Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 5557/2018) δημοσιεύθηκε η απόφαση χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε αιγοπροβατοτρόφους που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα και  οι οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2017.
Στην απόφαση μάλιστα ορίζεται και επίσημα το ύψος της ενίσχυσης ανά ζώο στα 5 ευρώ ανά αίγα και σε 5 ευρώ ανά προβατίνα. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: «το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων καθορίζεται σε 5 ευρώ/ αίγα και σε 5 ευρώ/ προβατίνα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς,  κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 Ευρώ.

Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα του ΕΚ 1408/2013 (109.260.000 €)».

Όσον αφορά το συνολικό κονδύλι που είχε δημιουργηθεί αναστάτωση αφού άλλοι έλεγαν 41 εκατ. και άλλοι 43 καθορίζεται τελικά στα 41 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: «για το έτος 2018 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 41.000.000 ευρώ υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους χρηματοδότησης με βάση τον προσδιορισθέντα αριθμό θηλυκών αιγοπροβάτων πραγματοποιείται γραμμική μείωση της μοναδιαίας τιμής με απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

 

πηγή Agronews

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!