Ανακοινώσεις ΕΑΣΘ

...
Περισσότερα
Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης ρυζιού στην Ιορδανία, τον Λίβανο και τα...
Περισσότερα
H Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίνδο ΒΙΠΕΘ Θεσσαλονίκης τηλ. 2310798685 , ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ με σύμβαση ανάθεσης έργου για την κάλυψη αναγκών στα...
Περισσότερα
H Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίνδο ΒΙΠΕΘ, Θεσσαλονίκης τηλ. 2310798685 , ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών...
Περισσότερα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. 532 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίδνο Θεσσαλονίκης , ανακοινώνει , το ενδιαφέρον της για τη προμήθεια λογισμικού. Το λογισμικό αφορά...
Περισσότερα
          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αρ. ΓΕ.ΜΗ 131452304000 Σίνδος 05/06/2018 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί...
Περισσότερα
    Με επιστολή της η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης προειδοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους κινδύνους που υπάρχουν πίσω απο την απαίτηση του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Στην επιστολή του ο...
Περισσότερα
...
Περισσότερα
Πραγματοποιήθηκε χθες με απόλυτη επιτυχία η πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή των δικαιωμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους γραφεία της ΕΑΣΘ "Νέα...
Περισσότερα
    Θεσσαλονίκη,02/10/2017 Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων            κ. Αποστόλου Ευάγγελο  Κοιν.:Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνογλου Νικόλαο            Πρόεδρο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κ. Καπρέλη Αθανάσιο   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,  Η φετινή χρονιά για τους αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης είναι...
Περισσότερα

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!