ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. 532 Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίδνο Θεσσαλονίκης , ανακοινώνει , το ενδιαφέρον της για τη προμήθεια λογισμικού.

Το λογισμικό αφορά την κάλυψη των αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας α στα βοοειδή Ελληνικής Κόκκινης Φυλής , της Δράσης 10.2.1. (Γενετικοί Πόροι στη κτηνοτροφία) Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020 , σύμφωνα με τις αριθμ.1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β/20160, 2)19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υποργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , του προγράμματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1) Κεντρικής διαχείρισης από κεντρικής εξυπηρετητή (server) υψηλών επιδόσεων, συνεχής λειτουργίας με δυνατότητες διαχείρισης και υποστήριξης μεγάλων τοπικών δικτύων και εξωτερικών δικτύων υψηλής ασφάλειας εφαρμογών ασφαλείας των δεδομένων αποθήκευσης αντιγράφων ασφάλειας , επέκτασης κλπ.

2)Απομακρυσμένη προσβασιμότητα με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας χρηστών και διαχειριστών.

3) Θα πρέπει να έχει δυνατότητα καταχώρησης.

 • Στοιχείων ανάπτυξης των ζώων.

 • Στοιχείων κρεατοπαραγωγής των ζώων.

 • Στοιχεία μορφομετρίας των ζώων με δυνατότητα καταχώρησης ψηφιακών φωτογραφιών και αυτόματης μεταφοράς δεδομένων σωματομετρήσεων από κατάλληλο πρόγραμμα ανάλυσης ψηφιακής απεικόνισης σωματομετρήσεων.

 • Στοιχεία αναπαραγωγής

 • Ιστορικά στοιχεία των μονάδων σχετικά με τα παραπάνω και απογραφικά στοιχεία

4) Η βάση δεδομένων επεξεργασία και τα παρακάτω θεματικά πεδία διαχείρισης των εκτροφών.

 • Αναγγελία καταγραφής και τεκμηρίωση των ζώων.

 • Καταγραφή ελέγχου των αποδόσεων.

 • Καταγραφή μορφομετρικών μετρήσεων και κάθε ζώο σε διαφορετικές ηλικίες.

 • Καταγραφή σπερματοδοτών ταύρων.

 • Καταγραφή (μητρώο) σπερματεγχυτών.

 • Καταγραφή αναπαραγωγικών στοιχείων.

 • Βιβλίο Αγέλης.

 • Εκτίμηση κληροδοτικών τιμών .

 • Αναφορές διαχείρισης εκτροφής για τους παραγωγούς.

 • Στατιστικά σε επίπεδο εκτροφής και συνεταιρισμού.

Όλα τα παραπάνω δύναται να λειτουργούν σε δομή ξεχωριστών ρουτινών που μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα με ταυτόχρονη αυτόματη ενημέρωση της βάσης.

Οι παραπάνω ρουτίνες είναι:

 • Καταχώρηση των ζώων.

 • Καταγραφή ελέγχου των αποδόσεων και σωματομετρήσεων.

 • Αναπαραγωγή και στοιχεία αναπαραγωγής.

 • Καταχώρηση ατομικών σωματομετρήσεων και ψηφιακής απεικόνισης του ζώου.

 • Γενετική αξιολόγηση των ζώων.

 • Παραγωγή αναφορών για όλα τα παραπάνω, γενική διαχείριση της αγέλης και στατιστικά.

Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει πλέον των παραπάνω:

 1. Ασφαλείς εσωτερικούς ελέγχους εγκυρότητας των εισερχομένων στοιχείων.

 2. Δικτυακή λειτουργία και γενικά απομακρυσμένη λειτουργία.

 3. Σύγχρονους τρόπους μαζικής εισαγωγής.

 4. Σύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές.

 5. Ο παραγωγός ενημερώνεται με έντυπο υλικό από τον συνεταιρισμό.

Συνοπτικά οι καταστάσεις είναι οι παρακάτω:

 1. Έλεγχος Κρεοπαραγωγής

 2. Πιστοποιητικά Κρεοπαραγωγής

 3. Πρόγραμμα Διαχείρισης Αγέλης

 4. Αναπαραγωγική κατάσταση μονάδας

 5. Στατιστικά στοιχεία οχειών και αναπαραγωγής της μονάδας

 6. Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου

 7. Γενεαλογικό Πιστοποιητικό (pedigree)

 8. Καρτέλα Εγγραφής ζώου

6) Η βάση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μπορεί να δεχτεί νέα πεδία

7) Να κατασκευαστεί γέφυρα επικοινωνίας με ενημερωτικό ιστότοπο με σύγχρονη προβολή αποτελεσμάτων

Τρόποι επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάμβανουν την πρόσκληση από το γραφείο της ΕΑΣΘ ΑΕ ή από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο: www.easth.gr ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω

e-mail:

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΘ Α.Ε.

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ