Παράταση στο χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων  εφαρμογής έτους 2015 για το Μέτρο 214 των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την δημοσίευση σχετικής απόφασης (Αρ. Πρωτ: 102058). Η παράταση που δόθηκε είναι 40 ημέρες μετά την έναρξη των αιτήσεων πράγμα που σημαίνει ότι η νέα ημερομηνία λήξης των αιτήσεων είναι η 12η Σεπτεμβρίου για: Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Αμειψισπορά με Ξηρικές Καλλιέργειες σε Καπνοπαραγωγικές Περιοχές, Νιτρορύπανση, Ολοκληρωμένη Καπνού, Ολοκληρωμένη Τεύτλων (δείτε αναλυτικότερα).

Όπως αναφέρει η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ : «λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και την υστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρησης των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ, των μεταβιβάσεων και των συμβάσεων κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας, με  γνώμονα  πάντα  την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής,  παρατείνεται το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015, σε 40 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής, σύμφωνα με συνημμένο Πίνακα 1.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον Πίνακα που βρίσκεται στην απόφαση:

  • Για το 4ο έτος εφαρμογής της Βιολογικής Γεωργίας (5ετία) η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2016 και λήγει 40 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα.
  • Για το 4ο έτος εφαρμογής της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (5ετία) η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2016 και λήγει 40 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα.
  • Για το 4ο έτος εφαρμογής της Αμειψισποράς με Ξηρικές Καλλιέργειες σε Καπνοπαραγωγικές Περιοχές (1η πρόσκληση) η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2016 και λήγει 40 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα.
  • Για το 3ο έτος εφαρμογής της Αμειψισποράς με Ξηρικές Καλλιέργειες σε Καπνοπαραγωγικές Περιοχές (2η πρόσκληση) η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2016 και λήγει 40 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα.
  • Για το 4ο έτος εφαρμογής της Μείωσης της Νιτρορύπανσης (5ετία) η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2016 και λήγει 40 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα.
  • Για το 4ο έτος εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Καπνού (1η πρόσκληση) η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2016 και λήγει 40 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα.
  • Για το 4ο έτος εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Ζαχαρότευτλων (1η πρόσκληση) η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2016 και λήγει 40 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα.

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!